Projekt FVE Penzion Branná – instalace fotovoltaického systému a akumulace

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002478 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v budově penzionu Na Vršku v Branné, který patří společnosti PSK Brno s.r.o., prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace pro vlastní spotřebu podniku. Projekt umožní účinnější nakládání energií a tím sníží i negativní vliv na životní prostředí.